Vaccin för Tuberkulos

Det finns en vaccination mot tuberkulos som ger ett visst skydd. Men vaccinet skyddar dock inte till 100 % mot att man ska bli drabbad utav sjukdomen, men det minskar riskerna att man blir sjuk avsevärt. Idag ges ingen allmän vaccination mot tuberkulos längre eftersom risken är väldigt liten att man smittas i Sverige. Den allmänna vaccinationen slutade ges på 70-talet då risken minskade betydligt för att man skulle bli smittad av sjukdomen.

Människor som är födda och uppvuxna ifrån länder där smittspridning av tuberkulos är vanligare rekommenderas dock att vaccinera sig. Det är mycket viktigt att barnen blir vaccinerade då de löper större risk för hjärnhinneinflammation som man kan få vid tuberkulos. Vaccineringen ges vid barnavårdscentralen och den görs från att barnet är sex månader gamla. Även de som ska arbeta i smitthärjade delar av världen måste bli vaccinerade mot tuberkulos.

Innan du vaccinerar dig så bör du kolla om du är överkänslig mot någon beståndsdel utav vaccinet då det kan förekomma att människor är det.

Vaccinet kallas för BCG (Bacillus Calmette-Guèrin). Namnet kommer ifrån Albert Calmette och Camille Guérin, som var de franska vetenskapsmän som tog fram vaccinet.

Vaccinet verkar på följande sätt: det framkallar ett immunförsvar som är olika starkt hos olika människor. Efter några år så minskar vaccinet i styrka men en påfyllning av vaccin rekommenderas inte då man inte är säker ännu vad det skulle kunna ha för effekt. Allvarliga biverkningar ifrån vaccinet är dock mycket ovanliga. Det händer däremot att patienter får ett sår där injektionen har getts. Det ska inte vara något större problem så länge man tar hand om såret på rätt sätt.

{ 1 kommentar… läs det nedan ellerlägg till en }

Lämna en kommentar